Doel en activiteiten

De Nederlandse Oestervereniging is de overkoepelende organisatie van Nederlandse oestervissers en oesterkwekers. Bijna alle oesterproducenten zijn bij de vereniging aangesloten. De Nederlandse Oestervereniging is in 2007 opgericht.

De Nederlandse Oestervereniging heeft zeer uiteenlopende taken. Zo stelt zij bijvoorbeeld jaarlijks een visplan vast, om te voorkomen dat de exploitatie van oesters schade aan de natuur toebrengt. Oesters worden immers gevangen in de Oosterschelde, een Nationaal Park. Om het visplan te controleren, hebben alle oestervissers een black box aan boord welke exact registreert waar de oesters gevangen zijn.

Daarnaast hecht de vereniging veel waarde aan het gezamenlijk oplossen van problemen die in de branche voorkomen. Een van de speerpunten is de aanpak van de oesterboorder, die grote sterfte onder jonge Zeeuwse kromme oesters veroorzaakt. Ook het waarborgen van de kwaliteit in het kader van de voedselveiligheid is een belangrijk thema voor de organisatie. Verder houdt de Nederlandse Oestervereniging zich bezig met de promotie van oesters.

Ook de oestersector is zich bewust van het belang van een duurzame visserij. In dit kader levert de vereniging bijvoorbeeld een bijdrage aan onderzoek naar de verbeteringen in de oesterkweek in Zeeland om zo een bestandstoename van de platte oester te verwezenlijken. In 2010 zijn er experimenten met alternatieve kweekmethoden voor oesters gestart in het kader van het project “Samen verduurzamen voor een vitale oestersector”.

De Nederlandse Oestervereniging is ook deelnemer in het gezamenlijketopsectorenproject van de schelpdiersector, de Nederlandse overheid en Wageningen Universiteit & Research “Het geheim van tetrodotoxine (TTX) in Nederlandse schelpdieren“. TTX is een neurotoxine dat bij lage concentraties al schadelijk kan zijn voor mensen. In het seizoen 2015-2016 is TTX gevonden in schelpdieren.

Wanneer in de voedselveiligheidsmonitoring van de overheid concentraties worden gevonden die hoger zijn dan de wettelijke norm, worden de productiegebieden gesloten. In het onderzoeksproject wordt gekeken naar de veroorzaker bron) (van TTX, de meetbaarheid in organismen, de toxiciteit en mogelijke maatregelen.

In maart 2013 heeft de visserij op de vrije gronden in de Oosterschelde en de percelen in Oosterschele en het Grevelingenmeer het Marine Stewardship Council certificaat voor duurzame en goedbeheerde visserij gekregen. Alle oesters van de leden van de vereniging mogen het MSC-keurmerk dragen onder voorwaarde dat de traceerbaarheid in de rest van de keten geborgd is met de MSC traceerbaarheidscertificering. Informatie over de MSC certificering van de Nederlandse oestervisserij voor het MSC-keurmerk vindt u hier.

Het MSC certificeringstraject en het project “Samen verduurzamen voor een vitale oestersector”  zijn mede gefinancieerd door het Europese Visserijfonds – investering in duurzame visserij.

Het bestuur
Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter, de heer Kees van Beveren. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Er is een part-time secretaris in dienst van de Nederlandse Oestervereniging: de heer Jaap de Rooij. Er zijn 37 vergunningen voor de vrije oestervisserij uitgegeven, waarvan er 33 in het bezit zijn van de leden van de Nederlandse Oestervereniging. Klik hier voor de ledenlijst.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de oestersector of de vereniging, kunt u contact opnemen met ons secretariaat:
Nederlandse Oestervereniging
t.a.v. dhr. Jaap de Rooij
Telefoon: +31 (0)6 – 53 72 21 33
E-mail: info@zeeuwseoesters.nl

Pers & Media

Beeldbank